ويزاي تايلند

تايلند کشوري است که سالانه ميزبان بيش از 20 ميليون گردشگر است.تايلند داراي سواحل و تفريحات زيادي ميباشد که مهم ترين دليل سفر مردم به اين کشور است.همچنين يکي ديگر از دلايل سفر مردم با تور تايلند،جاذبه هاي گردشگري و تاريخي آن است که توانسته توجه خيلي هارا به سمت خود جلب کند.تايلند بخاطر ورود اين حجم از جمعيت در خود، توجه بازگانان و تجار را براي سرمايه گذاري و کار در اين کشور نيز جلب کرده است.

 

همچنين تايلند داراي دانشگاه هاي معتبري است که دانشجويان ميتوانند براي ادامه ي تحصيل، به آنجا بروند.يکي از مهم ترين شروط ورود هرکس به کشوري، داستن ويزاي آن کشور بسته به هدف سفرش دارد.تايلند نيز براي مسافراني که به دلايل  مختلف به اين کشور سفر ميکنند نيز انواع ويزاي هايي را در نظر گرفته است:ويزاي توريستي:ويزاي توريستي تايلند،يکبار ورود است که از زمان صدور آن به مدت 3ماه انقضاء دارد و از زمان ورود به خاک آن کشور،يک ماه معتبر ميباشد که 35 يورو قيمت دارد.کسانيکه اين ويزا را دريافت ميکنند داراي محدوديت هايي هستند. مثلا حق کار يا اقامت يا تحصيل در اين کشور را ندارند. همچنين اين کشور بر اساس قوانيني که دارد با گردشگراني که بيش از زمان مقرر شده و يا بيشتر از مدت اعتبار ويزا در خاک اينم کشور بمانند، با جريمه هاي بسيار سنگين روبرو ميشوند.ويزاي تجاري:اين ويزا که دو نوع يکبار ورود و چند بار ورود است قيمتي 60 و 140 يورويي دارد،به بازرگانان و تجار به شرط داشتن سرمايه در تايلند مجوز ورود و به خاک اين کشور و تجارت ميدهد که اعتباري يک ساله دارد.ويزاي تحصيلي:اين ويزا براي دانشجوياني است که به قصد ادامه تحصيل در يکي از دانشگاه هاي اين کشور ميخواهد سفر کند و پس از پذيرش در دانشگاه هاي اين کشور ميتواند اين ويزا را دريافت کند.همچنين مدت اعتبار اين ويزا تا زمان پايان تحصيل در دانشگاه است.

Admin

Admin

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید